Welkom bij NSI

NSI creëert met en voor haar klanten inspirerende omgevingen om succesvol te ontmoeten, te werken en te ondernemen.

NSI doet dit door te beleggen in kantoren en winkels op kwalitatief hoogwaardige locaties en haar portefeuille 'best in class' te beheren.  

NSI is een beursgenoteerde vastgoedmaatschappij en beheert een belegd vermogen van circa € 1,7 miljard.

De Wet op het financieel toezicht is op de vennootschap van toepassing, maar met ingang van 22 juli 2014 is er een wijziging opgetreden, klik hier voor meer informatie (Corporate Governance>NSI n.v.>Wft). 

OPROEPING
voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. d.d. 11 december 2014 om 13.30 uur


 

VERGADERSTUKKEN
- Agenda en aandeelhouderscirculaire
- Tekst van de voorgestelde statutenwijziging
- Volmacht
- Routebeschrijving

Per 29 oktober 2014 bedraagt het aantal geplaatste aandelen NSI N.V. 143.342.678 en het aantal stemrechten bedraagt 143.201.841.
 

 

HNK is het flexibele kantoorconcept van NSI
Klik op het logo HNK voor meer informatie over Het Nieuwe Kantoor (HNK).
Klik hier voor de video van HNK huurder Oxyma aan het woord